Het Heilig Wijdingssacrament
 
De priesterwijding is het sacrament ingesteld door Jezus Christus waardoor je in de persoon van Jezus Christus de sacramenten aan de gelovigen mag toedienen. Om zijn werk hier op aarde verder te zetten, heeft de Heer in het bijzonder priesters nodig die Zijn woord verkondigen, in zijn naam de eucharistie vieren, vergeving schenken in het sacrament van boete en verzoening en de mensen nabij zijn in alle mogelijke levenssituaties. Zonder priesterschap is er geen Kerk en geen eucharistie.