Het Heilig Vormsel
 
Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons sterken om ons christen-zijn op een volwassen wijze te beleven in een leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het doopsel; daarom worden bij dit sacrament de doopbeloften hernieuwd.

Normaliter ontvangen de kinderen van groep 8 dit sacrament. De voorbereiding wordt door de parochiepriesters en de leerkrachten verzorgd. Dit gebeurt door middel van een aantal lessen op school en een aantal bijeenkomsten in parochieverband. Voor de ouders is er een aantal ouderavonden ter voorbereiding. De datum van het vormsel wordt elk jaar bepaald met de bisschop of diens afgevaardigde.