Maria Tenhemelopneming > Voorjaar met de Kerk

Voorjaar met de Kerk
 • Veertigdagentijd
  • Aswoensdag 26 februari 2020
 • De goede week
  • Palmpasen KLIK
  • Palmpasen foto's  KLIK
  • witte donderdag KLIK
  • goede vrijdag 10 april 2020
  • stille zaterdag 11 april 2020 KLIK
    
 • Pasen 12 en 13 april 2020
   
 • Diensten tijdens het Paasweekend KLIK
 • De Kruisweg van Jezus volgens Petrus Wolfs KLIK
   
 • Hemelvaart 21 mei 2020