lente

Heilige Wijdingssacrament Heilig Huwelijk
Heilige Eucharistie Heilig Doopsel
Heilig Vormsel
Heilige Ziekenzalving Heilige Biecht

winter

zomer

herfst