Heilige Huwelijk
 
Het huwelijk is de heilige verbintenis tussen één man en één vrouw voor het leven. Deze verbintenis is door God gewild en door Christus tot sacrament verheven. Door het sacrament, dat de huwelijkspartners elkaar toedienen onder getuigenis van een priester, ontstaat tussen hen een mystieke, bovennatuurlijke band die hen voor het leven aan elkaar verplicht, en, op voorwaarde dat zij met de genade meewerken, elkaar heiligt en voor God aangenaam maakt. Slechts binnen deze geheiligde liefdesband, die van nature op nakomelingschap is gericht, vinden kinderen die stabiele, blijvende warmte en geborgenheid die nodig is voor een gezonde en spirituele opvoeding. Het huwelijkssacrament is, net als het priesterschap, een sacrament ten dienste van de gemeenschap, de persoonlijke levensgemeenschap in de privésfeer en de sociale gemeenschap van de Kerk en de samenleving. Het huwelijk tussen man en vrouw is een onmisbaar gegeven voor het welzijn en de voortplanting van de samenleving.