Heilige Eucharistie
 
De Eucharistie is het belangrijkste sacrament. Het is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven. De Eucharistie is een present stellen van het Laatste Avondmaal. We ontvangen tijdens de Eucharistie het Lichaam van Christus. Zo worden het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer voor ons een werkelijkheid.

De kerk vraagt aan alle gelovigen om elke zondag aan de Eucharistie deel te nemen en overigens zo vaak als mogelijk. Want hoe zouden wij in verbondenheid met Christus kunnen leven zonder verbondenheid met Hem in Zijn Woord en Zijn sacrament?