Het Heilig Doopsel
 

"Jezus zei tot zijn leerlingen: 'Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'
Matt. 28, 19.
 

“Dit sacrament is het fundament. Het opent voor ons de toegang tot de andere sacramenten. Het verlicht de zin van ons bestaan en ons lidmaat-zijn van het Mystieke Lichaam van Christus, als Gods aangenomen zonen en dochters, die in Hem en door Hem nieuw geschapen worden.

Het Doopsel is het sacrament waardoor de mens uit water en de Heilige Geest herboren wordt. Het doopsel behoort tot de initiatiesacramenten, d.w.z. de sacramenten die inwijden in het christelijk geloof. Het doopsel gebeurt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Als je gedoopt bent dan ben je christen.

Voor een doopdatum af te spreken kunt u contact opnemen met de Diaken W.Houben.

Foto's KLIK