De Heilige Biecht
 
Het sacrament van de biecht (sacrament van boete en verzoening) is noodzakelijk als de band met God verbroken is na ernstige zonden. Het is de priester die namens Jezus Christus vergeving schenkt. Bij het sacrament van de biecht zijn vier elementen van belang:

1. het berouw: spijt hebben over begane zonden
2. het uitspreken van dagelijkse zonden en van alle doodzonden. Een gelovige begaat een doodzonde onder 3 voorwaarden 1)als het een ernstige zaak is, 2)als hij het vrijwillig doet en 3)als hij wetend is dat het zwaar kwaad is.
3. de penitentie ( boetedoening) en
4. de absolutie (vergeving).

Wie ernstige zonden begaan heeft moet eerst te biechten gaan alvorens hij of zij weer te communie gaat.Het is aan te bevelen om dit sacrament van vergeving regelmatig te ontvangen.

De kerk vraagt om minstens éénmaal te biechten te gaan per jaar maar wie wil streven naar de heiligheid zal een goede regelmaat van bv de maandelijkse biecht praktiseren.